Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm khai báo lao động

 Click vào Mục: đọc thêm để download phần mềm thông báo lao động và hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm


Phần mềm thông báo lao động

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

THÔNG BÁO: TẠM DỪNG GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TRONG THỜI GIAN ĐANG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TẠI NHẬT BẢN