Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2021

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm khai báo lao động

 Click vào Mục: đọc thêm để download phần mềm thông báo lao động và hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm

BIỂU MẪU HỒ SƠ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Click vào Mục: đọc thêm để download Các biểu mẫu, hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG BÁO: TẠM DỪNG GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TRONG THỜI GIAN ĐANG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

  THÔNG BÁO Về việc tạm dừng giao dịch trực tiếp trong thời gian đang phòng, chống dịch Covid-19. Căn cứ các chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân tỉnh Long An về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An trân trọng thông báo đến cá nhân và tổ chức như sau: I. Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An và các Chi nhánh dịch vụ việc làm của Trung tâm: Tạm dừng giao dịch trực tiếp kể từ ngày 02/06/2021 đến khi có thông báo mới (Trừ các trường hợp Hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp có hạn cuối phải nộp, đến hạn nhận kết quả và các trường hợp đặc biệt khác,..) II. Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An khuyến khích các cá nhân và tổ chức nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu điện hoặc bằng các hình thức giao dịch điện tử theo các địa chỉ sau: 1. Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An: Địa chỉ: 78 Quốc lộ 1, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. 1.1. Đối vớ